Завдання та напрямки діяльності патентно-інформаційного відділу:

 • підготовка та подання документів об’єктів інтелектуальної власності у визначені законодавством органи в Україні та в іноземних державах, а також контроль за їх подальшим просуванням;

 • патентно-інформаційне супроводження основних етапів виконання науково-дослідних робіт з проблем медицини;

 • аналіз науково-дослідних робіт, що виконуються, прогнозування їх результатів для визначення патентноздатності об’єктів інтелектуальної власності, доцільності їх правової охорони як в Україні, так і в іноземних держава

 • підготовка тематичних інформаційних матеріалів для кафедр університету;

 • консультативна допомога співробітникам університету в підборі і ознайомленні з медичною літературою;

 • підготовка документів для отримання свідоцтва про реєстрацію авторського права на курс лекцій;

 • оформлення реєстраційних карт для державної реєстрації запланованих науково-дослідних робіт та інформаційних карт на завершені НДР і подання їх в Український інститут науково-технічної і економічної інформації;

 • проведення днів науково - медичної інформації;

 • створення власної бази даних періодичних видань.

 • надання допомоги в оцінці технічного рівня розробок, захисту національного пріоритету на науково-дослідні, конструкторські, проектні та інші роботи, що виконані на винаходів, проведення їх попередньої експертизи на новизну;

 • організація роботи з перевірки патентної “чистоти” об’єктів інтелектуальної власності;

 • здійснення звітності у сфері правової охорони об’єктів інтелектуальної власності;

 • проведення роботи з розвитку активності винахідників університету.