1. Положення про підрозділ патентно-ліцензійної роботи, що затверджений Міністерством охорони здоров’я України, 1992 р.;

  2. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15.12.1993 р. № 3687-ХІІ;

  3. Постанова Верховної Ради України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 7.06.2000 р. № 1771-ІІІ;

  4. Методичні рекомендації Українського центру науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи Міністерства охорони здоров’я України від 7.03.2006 р. “Науково-інформаційні і патентні дослідження на етапах планування та виконання науково-дослідних робіт з проблем медицини”;

  5. Укази Президента України, Постанови Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Державного департаменту інтелектуальної власності та інших відомств;

  6. Положення про відділ комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.

Патентування винаходу в Україні:

Винахід - це створення того, що не існувало раніше; а відкриття - це те, що існувало раніше, але не було відомо. Прикладом може послужити закон Ньютона - це закон всесвітнього тяжіння. Якщо гіпотетично припустити, що відкриття Ньютона (закон всесвітнього тяжіння), можна було запатентувати, то виникла б абсурдна ситуація. Оскільки і до відкриття Ньютоном людство вміло користуватися силою всесвітнього тяжіння. А для Ньютона патентування відкриття (отримання патенту на закон всесвітнього тяжіння) надало б йому необгрунтовану (неправомірну) монополію.

Винахід - це створення та виготовлення об'єкта інтелектуальної власності, який не існував у минулому (наприклад, велосипед). У даному прикладі патентування винаходу - велосипеда, правомірно і розумно, оскільки людство набуває - велосипед, якого не мала раніше. З метою зацікавити винахідників патентувати свой винахід, на державному рівні, їм після проходження процедури «патентування винаходу» та отримання патенту на винахід, надаються монопольні права, як правило, на період - 20 років.

Слово "винахід" походить від французького "invenire", що означає знаходити (створювати).

В Україні на національному рівні патентування винаходу регулюється: Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.93 р. № 3687-ХII. Патентування винаходів здійснюється Патентним відомством України, ісцерозташування якого в Києві.

Для того, щоб можна було запатентувати винахід в Україні, то винахід повинен бути патентоспроможним, тобто новим, мати винахідницький рівень, а також промислову придатність. Подібні вимоги висуваються як в Україні, так і в інших країнах.

Для патентування винаходу необхідно і достатньо, коли:

1. Винахід визнається новим. Винахід визнається новим лише в тому випадку, коли не є частиною існуючого рівня техніки.

2. Винахід є промислово придатним. Винахід визнається промислово придатним лише в тому випадку, коли можна відтворити промисловим способом.

3. Винахід має винахідницький рівень. Винахід має винахідницький рівень лише в тому випадку, коли відповідає критерію «неочевидності». Неочевидність винаходу означає, що для фахівця конкретної галузі даний винахід не випливає з існуючого рівня техніки.

Слід звернути увагу, що для бажаючих пройти процедуру "патентування винаходу" на міжнародному рівні (за кордоном) можна тільки після того як розпочате "патентування винаходу" на національному рівні (зокрема, в Україні (у Києві). На винахід, що відповідає всім перерахованим критеріям та який пройшов в Патентному відомстві офіційну процедуру патентування винаходу, можна отримати патент (звертаємо увагу на те, що отримання патенту здійснюється виключно в Києві - оскільки місце розташування Патентного відомства України одне і знаходиться в Києві).

Патент - охоронний документ на винахід, який посвідчує отриманий пріоритет, авторство автора, а також права власності власника цього патенту. При цьому автор може бути власником патенту, а може і не бути.

Патент використовується в обумовленому законодавством періоді рівному 20 років. Після закінчення терміну дії патенту на винахід, воно стає загальнодоступним. Іншими словами кожен бажаючий користувач може використовувати винахід на свій розсуд. Але для власника, під час володіння ним патентом, тільки він і ніхто інший не має право на використання винаходу на свій розсуд.

Власнику на підставі патенту надається ряд виключних майнових прав:

виключне право забороняти * неправомірне використання третім особам його винаходу;

виключне право дозволяти * третім особам використання його винаходу (наприклад, на підставі ліцензійного договору).

* Якщо патентування було в Україні, то дана дія можна здійснювати лише в Україні.

Патентування винаходу та отримання патенту в Україні відбувається по заявочній системі.

У багатьох країнах на законодавчому рівні передбачається "непряма охорона (захист)" на діючий патент. Суть цієї охорони (захисту) полягає в тому, що без дозволу власника запатентованого винаходу не дозволяється ввозити в країну вироби, виготовлені згідно способу вказаному у формулі патенту.

Не слід плутати патент, який видається згідно Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» і засвідчує право власності на даний винахід або корисну модель, від патенту (більш правильна назва торговий патент), який видається згідно Закону України «Про патентування певних видів підприємницької діяльності» і засвідчує дозвіл на заняття певними видами підприємницької діяльності (зокрема, роздрібної або оптової торгівлі). Іншими словами, торговий патент (виданий в Україні (у Києві) не засвідчує володіння фізичної чи юридичної особи конкретним об'єктом інтелектуальної власності.

Винахідник перш ніж приступити до процедури патентування в Україні, повинен зважити: патентувати свій винахід або не патентувати. Патентувати винахід варто в тому випадку, якщо вигоди від отриманої правової охорони (захисту) перевищують понесені затрати. Бувають випадку, коли патентування винаходу не є доцільним. Наприклад, фірма "Coca-cola" вже більше 100 років тримає монополію на ринках по виробництву свого напою, а це досягається шляхом збереження в секреті його виготовлення (ноу-хау). Навіть укладаючи ліцензійні договори з третіми особами, вона не вказує його склад. А лише ропорції концентрації, до яких необхідно розчинити нею порошок, що поставляється згідно ліцензійного договору . У такий спосіб фірма "Coca-cola" захищає своє ноу-хау і утримує по сьогоднішній день монопольні права на ринку не тільки в Україні, а й у всьому світі.

Одночасно можна навести протилежний приклад, коли доцільно патентувати винахід. Свого часу, фірма "Microsoft" звинувачувалася в порушенні прав іншої фірми "Digital Equipment Corporation". У свою чергу фірма "Digital Equipment Corporation" подала до суду судовий позов про захист її порушених патентних прав. Для того, щоб закрити судовий розгляд, фірмою "Microsoft" було сплачено штраф у великому розмірі. Після подібного випадку, Білл Гейтсом була вироблена стратегія патентувати все, що тільки можна. Саме завдяки інноваційній стратегії фірми, на сьогоднішній день "Microsoft" є однією з провідних фірм світу.

Так, що вибір про доцільність патентування винаходу або навпаки не патентування безперечно за Вами.